Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Bitki düzenleyiciler
Oksinler
Sitokininler
Gibberellinler
Dorminler (absissik asit)
Etilen

Bunlardan oksinler, sitokininler ve gibberellinler teşvik ediciler dormimler ve etilen ise
engelleyiciler olarak gruplandırılır.

Başlıca Bitki Gelişim Düzenleyicilerimiz ;