Bitki Koruma Ürünleri

Bitki Koruma; tarımsal alanlardaki bitkiler ile bunların ürünlerinde zarara neden olabilecek hastalık
etmenleri, zararlılar, yabancı ot ve diğer hayvansal organizmaların meydana getireceği zararları
önlemek ve azaltmak amacıyla yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altına indirebilmek için
uygulanan yöntemler anlaşılır. Birim alandan daha kaliteli ve yüksek ürün elde edebilmek, ekonomik
gelir seviyesini yükseltmek bitki koruma ile mümkündür.
Bitki korumayı çok bilinçli ve uygun yöntemlerle yapmak gerekir. Bu konuda uzman kişi ve kuruluşlardan
faydalanmak çok önemlidir. Bitki korumada en önemli yöntem kimyasal (ilaçlı) mücadeledir. Bu
yöntem hem kısa sürede etkili olması ve hem de masrafının en az olması bakımından önemlidir